Type 4

I denne kategori samler vi alle private boliger

Det gælder både helårsboliger og sommerhuse, kolonihaver m.m. Bortset fra et attraktivt håndværkerfradrag i forbindelse med montagen, er det vigtigste at holde fokus på at bruge mest mulig strøm, når den produceres.

Enfamiliehus med 2 voksne efterlønnere

Har mulighed for til stadighed at lægge sit forbrug i dagtimerne. Derfor et relativt jævnt forbrug, der dog er lavest om sommeren.
Årligt el-forbrug: 3.600 kWh heraf 2.100 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 2 kWp anlæg med en produktion på
1.840 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 60%, da begge er hjemmegående.
Anlægspris 40.000,- kr. incl. moms/ 14 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 10 år. 100% selvfinansieret
Yderligere likviditet 12.500,- kr efter 15 år og 43.000,- kr efter 25 år.Familie med 2 udearbejdende voksne + 2 skolesøgende børn

Forbruget følger primært behovet for belysning, som naturligt
er mindst om sommeren og størst om vinteren.
Årligt el-forbrug: 5.200 kWh heraf 2.080 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaleret 3,4 kWp anlæg med en produktion på 3.128 kWh. - hvor det kun er muligt at opnå et egetforbrug på 40%, da alle er væk i dagtimerne.
Anlægspris 51.000,- kr. incl. moms/ 23 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 11 år ved fremmedfinansieret til 5% p.a. Yderligere likviditet 13.000,- kr efter 15 år og
53.000,- kr efter 25 år.

Familie med 2 voksne heraf én hjemmegående + 3 skolesøgende børn

Har mulighed for i nogen grad at lægge sit forbrug i
dagtimerne. Derfor et relativt jævnt forbrug, der dog er lavest om sommeren.
Årligt el-forbrug: 6.000 kWh heraf 3.300 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler også her et 3,4 kWp anlæg med en produktion på 3.128 kWh. - men her er det muligt at opnå et egetforbrug på 55%, da én er hjemmegående.
Anlægspris 51.000,- kr. incl. moms / 23 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 9 år ved fremmedfinansieret til 5% p.a. Yderligere likviditet 23.800,- kr efter 15 år og 75.000,- kr efter 25 år.

Storfamilien med 2 udearbejdende voksne, 4 børn og 1 varmepumpe

Jævnt forbrug dog mindst om sommeren, hvor behovet for belysning er mindst. Kurven er mere markant end andre kundetyper med lignende kurver pga. varmepumpens elforbrug. Årligt el-forbrug: 14.000 kWh heraf 8.400 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 6 kWp anlæg med en produktion på
5.520 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 60% pga. varmepumpen.
Anlægspris 75.000,- kr. incl. moms / 41 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år ved fremmedfinansieret til 5% p.a. Yderligere likviditet 66.000,- kr efter 15 år og 164.000,- kr efter 25 år, hvoraf en del er besparelser på varmeregningen.


Lad Kinnan-konsulenten finde det
optimale anlæg til din virksomhed og bolig

Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har lavet nye regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket.
Derfor skal man indledningsvis kortlægge sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på standbyforbrug og variabelt forbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.

Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til egen- finansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter
10, 15 og 25 år.

Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg. Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 10 års garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder, at der typisk er fuld garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du garanteret, at anlægget tjener sig selv hjem i garantiperioden.
Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden,
dækker garantien.

"Det med småt"

  • Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 240Wp
  • Ét panel optager 1,6 kvm og 2,4 kWp kræver derfor 16 kvm tagareal
  • Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
  • Ved 100% lånefinansiering regnes med 5% p.a. i renter
  • Ved 50% lånefinansiering regnes med 2,5% p.a. i renter
  • Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
  • Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
  • Årlig stigning i elpris: 2%
  • Alle øvrigt priser er henter fra de gældende regler pr. 1. april 2013

Find din nærmeste forhandler...

Se oversigt over forhandlere, eller kontakt os for yderligere info.