Type 3

I denne kategori samler vi alle virksomheder, der er FRITAGET

Denne type virksomhed er f.eks: banker, fysioterapeuter, læger, tandlæger, dagblade, persontransport, privatskoler og forsikringsselskaber. Der bruges nettoafregning i samtlige år.

Bankfilial med 13 ansatte

Jævnt forbrug dog mindst om sommeren, hvor behovet for belysning er mindst. Årligt el-forbrug: 51.000 kWh heraf
38.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 43 kWp anlæg med en produktion på 39.500 kWh - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug
på 75%. 100% selvfinansieret.
 Anlægspris 408.500,- kr. incl. moms / 294 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 6,5 år. Yderligere likviditet
449.476,- kr efter 15 år og 1.011.309,- kr efter 25 år.Privatskole med 187 elever

Udpræget lavt forbrug i sommermånederne, hvor skoler er lukket for elever. Resten af året følger forbruget behovet for belysning. Årligt el-forbrug: 61.000 kWh heraf 33.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaleret 22 kWp anlæg med en produktion på 20.240 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 55%. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
 Anlægspris 220.000,- kr. incl. moms / 150 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 10 år. Yderligere likviditet
115.556 ,- kr efter 15 år og 343.488 ,- kr efter 25 år.

Lægehus med 10 ansatte

Forbruget følger primært behovet for belysning, som naturligt
er mindst om sommeren og størst om vinteren.
 Årligt el-forbrug: 20.000 kWh heraf 16.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 14,4 kWp anlæg med en produktion på 13.250 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 80%. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
 Anlægspris 125.000,- kr. incl. moms / 98 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7,5 år. Yderligere likviditet
145.233,- kr efter 15 år og 344.032 ,- kr efter 25 år.

Forsikrings- selskab med 30 ansatte

Har størst arbejdsbelastning udenfor sommersæsonen.
 Årligt el-forbrug: 56.700 kWh heraf 48.200 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 30 kWp anlæg med en produktion på 27.600 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 85%. 100% selvfinaniseret.
 Anlægspris 285.000,- kr. incl. moms / 205 kvm tag. Tilbagebetalingstid: 6 år. Yderligere likviditet
348.279 ,- kr efter 15 år og 780.133,- kr efter 25 år.


Lad Kinnan-konsulenten finde
det optimale anlæg til din virksomhed og bolig

Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har lavet nye regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket.
Derfor skal man indledningsvis kortlægge sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på standbyforbrug og variabelt forbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.

Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til egen- finansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter
10, 15 og 25 år.

Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg. Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 10 års garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder, at der typisk er fuld garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du garanteret, at anlægget tjener sig selv hjem i garantiperioden.
Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden,
dækker garantien.

"Det med småt"

  • Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 240Wp
  • Ét panel optager 1,6 kvm og 2,4 kWp kræver derfor 16 kvm tagareal
  • Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
  • Ved 100% lånefinansiering regnes med 5% p.a. i renter
  • Ved 50% lånefinansiering regnes med 2,5% p.a. i renter
  • Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
  • Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
  • Årlig stigning i elpris: 2%
  • Alle øvrigt priser er henter fra de gældende regler pr. 1. april 2013

Find din nærmeste forhandler...

Se oversigt over forhandlere, eller kontakt os for yderligere info.