Type 2

I denne kategori finder vi samtlige produktiosvirksomheder, som allerede ER fritaget for elafgift, tillægsafgift, elsparebidrag og eldistributionsbidrag på sammenlagt 72,2 øre pr. kWh i 2013
der gi’r god økonomi i 25 år

Denne type virksomhed er f.eks: håndværksvirksomheder, alle produktionsvirksomheder, landbrug herunder svine- og minkavlere, hønserier, detailhandelsforretninger samt handelsvirksomheder. Der bruges produktionsafregning de første 10 år og herefter nettoafregning.

Isenkramgrossist med store lagre

Størst aktivitet ligger i julehandlen og ved januarudsalg – mindst i sommermånederne. Generelt er standby- forbruget
33 % af det totale elforbrug. Årligt el-forbrug: 152.000 kWh heraf 100.000 kWh i dagtimerne.
Årligt el-forbrug: 49.000 kWh heraf 37.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 131 kWp anlæg med en produktion på 120.500 kWh - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 65% efter det 10. år. Al produktion sælges de første 10 år. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
 Anlægspris 1.140.000,- kr. / 895 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 9 år. Yderligere likviditet 466.000,- kr efter 15 år og 1.300.000,- kr efter 25 år.


Autoværksted

Denne branche har generelt et relativt stort forbrug til bla. trykluft opvarmning, lys, udsugning og frisk luft.
Årligt el-forbrug: 72.000 kWh heraf 43.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaleret 45 kWp anlæg med en produktion på 41.400 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 60% efter det 10. år. Al produktion sælges de første 10 år. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 609.000,- kr. / 478 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år. Yderligere likviditet 387.000,- kr efter 15 år og 389.000,- kr efter 25 år.

Landbrug

Forbruget topper hen på sommeren i forbindelse med ventilation og korntørring. Ellers meget store udsving afhængig af, hvilken produktion landbruget har. Årligt el-forbrug: 76.000 kWh heraf 64.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 70 kWp anlæg med en produktion på 64.400 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 85% efter det 10. år. Al produktion sælges de første 10 år. 100% selv- finansieret. Anlægspris 609.000,- kr. / 123 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år. Yderligere likviditet 140.000,- kr efter 15 år og 899.000,- kr efter 25 år.

Supermarked

Relativt jævnt forbrug, dog størst i de varme måneder grundet øget kølebehov. Men generelt bruges stort set samme, strømmængde i samtlige måneder, da der ikke kommer ret meget dagslys ind i detailhandelsforretninger.
Årligt el-forbrug: 335.000 kWh heraf 335.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 216 kWp anlæg med en produktion på 198.500 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på
100% efter det 10. år. Al produktion sælges de første 10 år. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
 Anlægspris 2.160.000,- kr. / 1.476 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 5 år. Yderligere likviditet 599.000,- kr efter 15 år og 2.300.000,- kr efter 25 år.


Lad Kinnan-konsulenten finde
det optimale anlæg til din virksomhed og bolig

Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har lavet nye regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket.
Derfor skal man indledningsvis kortlægge sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på standbyforbrug og variabelt forbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.

Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til egen- finansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter
10, 15 og 25 år.

Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg. Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 10 års garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder, at der typisk er fuld garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du garanteret, at anlægget tjener sig selv hjem i garantiperioden.
Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden,
dækker garantien.

"Det med småt"

  • Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 240Wp
  • Ét panel optager 1,6 kvm og 2,4 kWp kræver derfor 16 kvm tagareal
  • Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
  • Ved 100% lånefinansiering regnes med 5% p.a. i renter
  • Ved 50% lånefinansiering regnes med 2,5% p.a. i renter
  • Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
  • Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
  • Årlig stigning i elpris: 2%
  • Alle øvrigt priser er henter fra de gældende regler pr. 1. april 2013

Find din nærmeste forhandler...

Se oversigt over forhandlere, eller kontakt os for yderligere info.