Type 1

En lang række liberale erhverv falder i denne kategori, hvor man ikke kan opnå godtgørelse af elafgift mm., selv om afgiften vedrører omsætning af momspligtige ydelser et solcelleanlæg,
der gi’r god økonomi i 25 år

Denne type virksomhed er f.eks: advokater, arkitekter, vagt- og ægteskabs- bureauer, forlystelser - herunder teatre og biografer - landinspektører, mæglere, reklamebureauer, revisorer og rådgivende ingeniører. Der bruges nettoafregning i samtlige år.

Mellemstort revisionsfirma med 24 ansatte

Har størst forbrug i vintermånederne med status og årsregnskaber. Relativt stort standby-forbrug.
Årligt el-forbrug: 49.000 kWh heraf 37.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 30 kWp anlæg med en produktion på 27.600 kWh. - med en egetforbrug på 75%. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 261.000,- kr. / 205 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år. Yderligere likviditet
245.000,- kr efter 15 år og 567.000,- kr efter 25 år.Mindre advokatfirma med 10 ansatte

Har størst arbejdsbelastning og dermed størst elforbrug
udenfor sommersæsonen. Airconditioning og meget IT-tung.
Årligt el-forbrug: 21.000 kWh heraf 17.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 13 kWp anlæg med en produktion på 11.900 kWh - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 80%. Tagarealet sætter en øvre grænse for anlæggets størrelse. 100% selvfinansieret.
Anlægspris 123.500,- kr. /89 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 6 år. Yderligere likviditet 120.000,- kr efter 15 år og 265.000,- kr efter 25 år.

Marketing firma med 21 ansatte

Ofte sæsonpræget grundet kampagnearbejde for kunder op mod jul – mindst i sommermånederne men stort standbyforsbrug til IT. Årligt el-forbrug: 67.000 kWh heraf 54.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 36 kWp anlæg med en produktion på 33.100 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 80%. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 342.000,- kr. / 246 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år. Yderligere likviditet 278.000,- kr efter 15 år og 680.000,- kr efter 25 år.

Tandlægepraksis med to tandlæger og 8 ansatte i alt

Forbruget følger primært behovet for belysning, som naturligt
er mindst om sommeren og størst om vinteren.
 Årligt el-forbrug: 30.000 kWh heraf 19.000 kWh i dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 18 kWp anlæg med en produktion på 16.500 kWh. - hvor det er muligt at opnå et egetforbrug på 65%. 100% selvfinansieret.
Anlægspris 180.000,- kr. / 123 kvm tag.
Tilbagebetalingstid: 7 år. Yderligere likviditet 140.000,- kr efter 15 år og 314.000,- kr efter 25 år.
Lad Kinnan-konsulenten finde det
optimale anlæg til din virksomhed og bolig

Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har lavet nye regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket.
Derfor skal man indledningsvis kortlægge sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på standbyforbrug og variabelt forbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.

Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til egen- finansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter
10, 15 og 25 år.

Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg. Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 10 års garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder, at der typisk er fuld garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du garanteret, at anlægget tjener sig selv hjem i garantiperioden.
Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden,
dækker garantien.

"Det med småt"

  • Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 240Wp
  • Ét panel optager 1,6 kvm og 2,4 kWp kræver derfor 16 kvm tagareal
  • Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
  • Ved 100% lånefinansiering regnes med 5% p.a. i renter
  • Ved 50% lånefinansiering regnes med 2,5% p.a. i renter
  • Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
  • Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
  • Årlig stigning i elpris: 2%
  • Alle øvrigt priser er henter fra de gældende regler pr. 1. april 2013

Find din nærmeste forhandler...

Se oversigt over forhandlere, eller kontakt os for yderligere info.